previous | next | home
(15 of 43)

ava and kate, pero kulang si angela para ma complete na ang barkadang "crush ang bayan" awardees! bwahahahah!